“Bescherm nu gratis uw creaties binnen de 30 seconden”

Wegwijs OnlineDepot

a. Aanmaak van een depot

Een depot kan gratis online gecreëerd worden.
De gebruiker vult een formulier in met volgende gegevens:
1. Titel van het werk (ev. De werktitel)
2. Genre van het werk
De gegevens van max. 4 co-auteurs kunnen toegevoegd worden.

Vervolgens kunnen 4 digitale bestanden aan het depot gekoppeld worden.
De digitale bestanden moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
• Maximum 10Mb / bestand
• Alleen volgende formaten worden toegestaan: doc (Word), pdf (Adobe), mp3
(muziek), wma (muziek), gif (afbeelding), jpg (afbeelding), bmp (afbeelding), tiff
(afbeelding), png (afbeelding), mp4 (video), avi (video), mpeg (video), xls (Excel), zip,
rar, mdb (database)
Na validatie van het formulier en goedkeuring van de algemene voorwaarden worden de
bestanden opgeladen.

b. Bevestiging depot

Éénmaal de bestanden opgeladen zijn, krijgt de gebruiker een bevestiging (PDF-bestand in depot overzicht) met volgende gegevens:
• Titel werk
• Naam & voornaam
• E-mailadres
• Uniek referentienummer van het depot
• Datum & uur van het depot
• Naam, bestandsgrootte en type van elk opgeladen bestand
• MD5 & SHA256 checksum van elk bestand (zie verder: checksum).

c. Opvraging certificaat depot

In geval van een rechtspraak of dispuut kan de gebruiker SABAM vragen een 'papieren bewijs' te leveren van het depot.
Procedure:
1. De gebruiker opent zijn account en gaat naar het depotoverzicht. Hier klikt u op 'certificaat'
2. Een certificaat kost 30 euro en kan betaald worden via de VISA module of per overschrijving. Wanneer de gebruiker wenst te betalen per overschrijving, ontvangt hij een mail met de betalingsinformatie.
3. Na betaling ontvangt de gebruiker een formulier met volgende gegevens per post:
• titel werk
• voornaam en naam
• e-mailadres
• datum en uur depot (servertime)
• unieke code depot
• links naar de gedeponeerde bestanden (blijven 1 jaar geldig met max. 30
downloads)
• MD5 & SHA256 checksum van elk bestand
Dit certificaat wordt afgestempeld en ondertekend door een medewerker van SABAM.

d. Duurtijd depot

Depots blijven 5 jaar geldig. Na die periode worden deze, behoudens verlenging, van de
server verwijderd. Het verwijderen gebeurt automatisch en is definitief.
De gebruiker ontvangt automatisch een door het systeem verzonden e-mail met
vermelding van het vervallen van het depot op volgende tijdstippen:
• na 4,5 jaar (6 maand voor verwijderen)
• na 4,75 jaar (3 maand voor verwijderen)

e. Verlenging depot

Duurtijd verlenging: 5 jaar
Procedure:
1. De gebruiker opent zijn account en gaat naar het depotoverzicht. Hier klikt u op 'verlenging'
2. Een verlenging kost 10 euro en kan betaald worden via de VISA module of per overschrijving. Wanneer de gebruiker wenst te betalen per overschrijving, ontvangt hij een mail met de betalingsinformatie.
3. De gebruiker ontvangt een mail ter bevestiging van verlenging depot (incl info
duurtijd, titel, nummer, …)
4. De data in het depotoverzicht zijn aangepast.

f. Checksum

Om het systeem te vrijwaren van elke fraude, worden van elk bestand twee digitale
controlegetallen berekend: MD5 en SHA256. De methode om deze twee controlegetallen te berekenen is goed gedocumenteerd, uitermate veilig en wereldwijd als standaard
geaccepteerd. De kans dat twee bestanden met verschillende inhoud identieke controlegetallen genereren is nihil. Elke wijziging aan de inhoud van de bestanden, hoe klein ook, resulteert in volledig verschillende controlegetallen.
U ontvangt deze controlegetallen in uw bevestigingsbestand (PDF)(zie: bevestiging depot). Bij een dispuut waarbij de authenticiteit van de door SABAM ter beschikking gestelde bestanden in vraag wordt gesteld, kan dit gecontroleerd worden door het herberekenen van de controlegetallen van de ter beschikking gestelde bestanden, en dit te vergelijken met de getallen die de indieners ter bevestiging gekregen hebben ten tijde van het indienen van het depot. Beide controlegetallen garanderen de authenticiteit van de bestanden.